Sygn. akt SNO 36/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2016 r. Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: SSN Jerzy Steckiewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wojnicka przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego w […] i przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Krzysztofa Wojtaszka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2016 r., sprawy A. O. sędziego Sądu Okręgowego w związku z odwołaniami obwinionego i Krajowej Rady Sądownictwa od wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego w […] z dnia 12 kwietnia 2016 r., I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że uniewinnia obwinionego od czynu przypisanego w punkcie 2 wyroku. II. czyn opisany w punkcie 1 wyroku uznaje za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi i odstępuje od wymierzenia kary. UZASADNIENIE

Seleccionar párrafo de destino3