Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies (http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/cookies). Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies (http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/cookies) były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies (http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/cookies) , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X VIII K 51/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2022-01-10 Sygn. akt VIII K 51/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Tomasz Julian Grochowicz; Protokolant: sekr. sąd. Karolina Walendzik, Kamila Leszczyńska; przy udziale Prokuratora: Michała Marcinkowskiego, Marcina Przestrzelskiego po rozpoznaniu w dniach: 16 listopada 2021 roku, 5 stycznia 2022 roku, 10 stycznia 2022 roku; na rozprawie sprawy J. Ż. , syna W. i I. z domu Z., urodzonego (...) w S., Oskarżonego o to, że: w dniu 7 listopada 2020 roku, w nieustalonym miejscu, publicznie – w sieci Internet, umieścił na swoim otwartym profilu w serwisie społecznościowym (...) wpis, w którym, znieważył Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, poprzez użycie wobec niego określenia powszechnie uznawanego za obraźliwe. tj. o czyn z art. 135 § 2 k.k. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553) orzeka: 1. Na podstawie art. 1 § 2 k.k. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553) w związku z art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555) postępowanie umarza, na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555) koszty sądowe poniesione w sprawie przejmuje rachunek Skarbu Państwa Sędzia Tomasz Julian Grochowicz Sygn. akt VIII K 51/21 UZASADNIENIE Sąd Okręgowy odstąpił od sporządzenia uzasadnienia wyroku na formularzu, chociaż taki obowiązek wynika z treści art. 99a § 1 k.p.k. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555), którego treść została ustalona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 roku, w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania, z uwagi na fakt, że zastosowanie formularza w niniejszej sprawie narusza prawo strony do rzetelnego procesu a także powoduje, iż na podstawie ustalonego stanu faktycznego w sprawie, formularz pozostawałby nieczytelny. Uzasadnienie, przedstawiając tok rozumowania poprzedzający wydanie orzeczenia umożliwić ma stronom a zwłaszcza oskarżonemu jego kontrolę. Zdaniem Sądu, biorąc pod uwagę charakter sprawy oraz całokształt materiału dowodowego zgormadzonego w sprawie, należało odstąpić od sporządzenia uzasadnienia wyroku na formularzu wskazanym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2349) Prokuratura Rejonowa (...) w W. nadzorowała postępowanie przygotowawcze o sygn. akt (...) przeciwko J. Ż. o czyn z art. 135 § 2 k.k. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553) W dniu 7 listopada 2020 roku oskarżony J. Ż. na portalu internetowym (...) zamieścił wpis o treści: „Andrzej Duda, prezydent Polski, napisał na (...), że czeka na nominację Joe Bidena, prezydenta-elekta USA, przez Kolegium Elektorskie. Jestem absolwentem american studies na Uniwersytecie Jagiellońskim w stopniu magistra. Co prawda polityka USA i

Select target paragraph3