4/9/23, 15:55 ECLI:NL:RBAMS:2021:5117, Rechtbank Amsterdam, C/13/704886 / KG ZA 21-621 1. de vereniging FORUM VOOR DEMOCRATIE, gevestigd te Amsterdam, 2. de stichting FORUM FOR DEMOCRACY INTERNATIONAL, gevestigd te Amsterdam, 3. [eiser 3], wonende te [woonplaats] , eisers bij dagvaarding op verkorte termijn van 23 juli 2021, advocaten mr. D.M. Linders en mr. J.R. van Dorp te Amsterdam, tegen de vennootschap naar Iers recht GOOGLE IRELAND LIMITED, gevestigd te Dublin (Ierland), gedaagde, advocaten mr. A. Strijbos en mr. D. Verhulst te Amsterdam. Eiseressen sub 1 en 2 zullen hierna FvD en FvD International worden genoemd. Eisers zullen gezamenlijk ook met FvD c.s. worden aangeduid. Gedaagde zal hierna Google of YouTube worden genoemd. 1 De procedure Ter zitting van 1 september 2021 hebben eisers de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Google heeft aan de hand van een op voorhand ingediende conclusie van antwoord verweer gevoerd. Beide partijen hebben schriftelijke stukken en een pleitnota ingediend. Ter zitting waren aanwezig: - aan de kant van eisers: mr. [eiser 3] (ook als voorzitter van FvD en FvD International), [naam 1] (vicevoorzitter FvD), mr. [naam 2] (juridisch medewerker), met mr. Linders en mr. Van Dorp; - aan de kant van Google: mr. [naam 3] , senior legal counsel Google Netherlands BV, met mr. Strijbos en mr. Verhulst. Vonnis is bepaald op heden. 2 De feiten 2.1. FvD is een politieke partij die op 15 maart 2017 voor het eerst meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen en toen twee zetels behaalde. [eiser 3] werd lijsttrekker en fractievoorzitter. Momenteel heeft FvD vijf zetels in de Tweede Kamer en drie in de Eerste Kamer. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:5117 2/9

Select target paragraph3