ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ Prom. SG. 41/22 May 2007, amend. SG. 109/20 Dec Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 2007, amend. SG. 36/4 Apr 2008, amend. SG. 43/29 Apr 2008, Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от SG. 35/12 May 2009, amend. SG. 37/19 May 2009, amend. SG. 42 amend. SG. 69/5 Aug 2008, amend. SG. 17/6 Mar 2009, amend. 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 /5 Jun 2009, amend. SG. 45/16 Jun 2009, amend. SG. 82/16 Oct 2009, amend. SG. 89/10 Nov 2009, amend. SG. 93/24 Nov 2009, Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.17 от 6 amend. SG. 12/12 Feb 2010, amend. SG. 17/2 Mar 2010, amend. Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 SG. 27/9 Apr 2010, amend. SG. 97/10 Dec 2010, amend. SG. 105 Май 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 /29 Dec 2011, amend. SG. 38/18 May 2012, amend. SG. 44/12 Jun Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 2012, amend. SG. 82/26 Oct 2012, amend. SG. 15/15 Feb 2013, Юни 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 suppl. SG. 27/15 Mar 2013, suppl. SG. 28/19 Mar 2013, amend. Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 SG. 52/14 Jun 2013, amend. SG. 66/26 Jul 2013, amend. SG. 70/9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.89 от Aug 2013, amend. SG. 11/7 Feb 2014, amend. SG. 53/27 Jun 2014 , amend. SG. 61/25 Jul 2014, amend. SG. 98/28 Nov 2014, amend. SG. 14/20 Feb 2015, amend. SG. 23/27 Mar 2015, amend. and от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. suppl. SG. 24/31 Mar 2015, amend. and suppl. SG. 29/21 Apr бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр. 2015, amend. SG. 61/11 Aug 2015, amend. SG. 79/13 Oct 2015, 27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.97 amend. SG. 50/1 Jul 2016, amend. SG. 95/29 Nov 2016, amend. от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр. and suppl. SG. 97/6 Dec 2016, amend. and suppl. SG. 103/27 Dec 2016, amend. SG. 58/18 Jul 2017, amend. SG. 85/24 Oct 2017, 105 от 29 Декември 2011г., изм. и amend. and suppl. SG. 101/19 Dec 2017, amend. and suppl. SG. 7 доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., /19 Jan 2018, amend. and suppl. SG. 21/9 Mar 2018, suppl. SG. изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., 28/29 Mar 2018, amend. SG. 77/18 Sep 2018, suppl. SG. 94/13 изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври Nov 2018, amend. and suppl. SG. 17/26 Feb 2019, amend. and 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.27 от suppl. SG. 47/14 Jun 2019, amend. and suppl. SG. 74/20 Sep 2019 15 Март 2013г., доп. ДВ. бр.28 от 19 , amend. and suppl. SG. 94/29 Nov 2019, amend. SG. 100/20 Dec 2019, suppl. SG. 28/24 Mar 2020, amend. SG. 44/13 May 2020, Март 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 amend. and suppl. SG. 51/5 Jun 2020, suppl. SG. 62/14 Jul 2020, Юни 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 amend. SG. 69/4 Aug 2020, amend. SG. 101/27 Nov 2020, amend. Юли 2013г., изм. ДВ. бр.70 от 9 and suppl. SG. 105/11 Dec 2020, amend. and suppl. SG. 20/9 Mar Август 2013г., доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 2021, amend. and suppl. SG. 15/22 Feb 2022, amend. SG. 32/26 Apr 2022 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Chapter one. Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от GENERAL PROVISIONS 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. 10 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 Източник: Правно-информационни системи "Сиела" 11.04.2023 г.

Select target paragraph3