НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС PENAL CODE В сила от 01.05.1968 г. Prom. SG. 26/2 Apr 1968, corr. SG. 29/12 Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., Apr 1968, amend. SG. 92/28 Nov 1969, amend. SG. попр. ДВ. бр.29 от 12 Април 1968г., изм. ДВ. 26/30 Mar 1973, amend. SG. 27/3 Apr 1973, бр.92 от 28 Ноември 1969г., изм. ДВ. бр.26 amend. SG. 89/15 Nov 1974, amend. SG. 95/12 от 30 Март 1973г., изм. ДВ. бр.27 от 3 Април Dec 1975, amend. SG. 3/11 Jan 1977, amend. SG. 1973г., изм. ДВ. бр.89 от 15 Ноември 1974г., 54/11 Jul 1978, amend. SG. 89/9 Nov 1979, изм. ДВ. бр.95 от 12 Декември 1975г., изм. amend. SG. 28/9 Apr 1982, corr. SG. 31/20 Apr ДВ. бр.3 от 11 Януари 1977г., изм. ДВ. бр.54 1982, amend. SG. 44/5 Jun 1984, amend. SG. от 11 Юли 1978г., изм. ДВ. бр.89 от 9 41/28 May 1985, amend. SG. 79/11 Oct 1985, corr. Ноември 1979г., изм. ДВ. бр.28 от 9 Април SG. 80/15 Oct 1985, amend. SG. 89/18 Nov 1986, 1982г., попр. ДВ. бр.31 от 20 Април 1982г., corr. SG. 90/21 Nov 1986, amend. SG. 37/16 May изм. ДВ. бр.44 от 5 Юни 1984г., изм. ДВ. бр. 1989, amend. SG. 91/24 Nov 1989, amend. SG. 41 от 28 Май 1985г., изм. ДВ. бр.79 от 11 99/22 Dec 1989, amend. SG. 10/2 Feb 1990, Октомври 1985г., попр. ДВ. бр.80 от 15 amend. SG. 31/17 Apr 1990, amend. SG. 81/9 Oct Октомври 1985г., изм. ДВ. бр.89 от 18 1990, amend. SG. 1/4 Jan 1991, amend. SG. 86/18 Ноември 1986г., попр. ДВ. бр.90 от 21 Oct 1991, corr. SG. 90/1 Nov 1991, amend. SG. Ноември 1986г., изм. ДВ. бр.37 от 16 Май 105/19 Dec 1991, suppl. SG. 54/3 Jul 1992, 1989г., изм. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 1989г., amend. SG. 10/5 Feb 1993, amend. SG. 50/1 Jun изм. ДВ. бр.99 от 22 Декември 1989г., изм. 1995, amend. SG. 97/3 Nov 1995, amend. SG. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990г., изм. ДВ. 102/21 Nov 1995, amend. SG. 107/17 Dec 1996, бр.31 от 17 Април 1990г., изм. ДВ. бр.81 от 9 amend. SG. 62/5 Aug 1997, amend. SG. 85/26 Sep Октомври 1990г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 1997, amend. SG. 120/16 Dec 1997, suppl. SG. 1991г., изм. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 1991г. 83/21 Jul 1998, amend. SG. 85/24 Jul 1998, suppl. , попр. ДВ. бр.90 от 1 Ноември 1991г., изм. SG. 132/10 Nov 1998, amend. SG. 133/11 Nov ДВ. бр.105 от 19 Декември 1991г., доп. ДВ. 1998, amend. SG. 153/23 Dec 1998, amend. SG. бр.54 от 3 Юли 1992г., изм. ДВ. бр.10 от 5 7/26 Jan 1999, amend. SG. 51/4 Jun 1999, amend. Февруари 1993г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юни SG. 81/14 Sep 1999, amend. SG. 21/17 Mar 2000, 1995г., изм. ДВ. бр.97 от 3 Ноември 1995г., amend. SG. 51/23 Jun 2000, amend. SG. 98/1 Dec изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 1995г., изм. 2000, suppl. SG. 41/24 Apr 2001, amend. SG. ДВ. бр.107 от 17 Декември 1996г., изм. ДВ. 101/23 Nov 2001, amend. SG. 45/30 Apr 2002, бр.62 от 5 Август 1997г., изм. ДВ. бр.85 от 26 amend. SG. 92/27 Sep 2002, amend. SG. 26/30 Mar Септември 1997г., изм. ДВ. бр.120 от 16 2004, amend. SG. 103/23 Nov 2004, amend. SG. 24 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.83 от 21 Юли /22 Mar 2005, amend. SG. 43/20 May 2005, 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г., amend. SG. 76/20 Sep 2005, amend. SG. 86/28 Oct доп. ДВ. бр.132 от 10 Ноември 1998г., изм. 2005, amend. SG. 88/4 Nov 2005, amend. SG. 59 ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. /21 Jul 2006, amend. SG. 75/12 Sep 2006, amend. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.7 SG. 102/19 Dec 2006, amend. SG. 38/11 May 2007 Източник: Правно-информа��ионни системи "Сиела" 04/04/2023 г.

Select target paragraph3