Предмет број АП 618/19 2 Одлука о допустивости и меритуму ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ Одбија се као неоснована апелација Ранка Шкрбића поднесена против Пресуде Окружног суда у Бањој Луци број 71 0 Мал 210543 18 Гж 2 од 27. новембра 2018. године. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ I. Увод 1. Ранко Шкрбић (у даљњем тексту: апелант) из Бање Луке, којег заступа Заједничка адвокатска канцеларија „Пуцар“, Миљкан Пуцар, Славица Граорац и Славко Јандрић, адвокати из Бање Луке, поднио је 8. фебруара 2019. године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд) против Пресуде Окружног суда у Бањој Луци (у даљњем тексту: Окружни суд) број 71 0 Мал 210543 18 Гж 2 од 27. новембра 2018. године. Апелант је 13. фебруара 2020. године допунио апелацију којом је оспорио и Рјешење Врховног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Врховни суд) број 71 0 Мал 210543 19 Рев од 7. новембра 2019. године. II. Поступак пред Уставним судом 2. Уставни суд је донио Одлуку о допустивости број АП 618/19 од 14. октобра 2020. године којом је апелантова апелација одбачена због протека рока за подношење апелације. 3. Након тога, Уставни суд је донио Рјешење о преиспитивању одлуке број АП 618/19 од 10. децембра 2020. године којим је утврдио да ће се поновити поступак по конкретној апелацији. 4. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од Окружног суда, Основног суда у Бањој Луци (у даљњем тексту: Основни суд) и од тужене „Радио-телевизија БН“ д.о.о. Бијељина (у даљњем тексту: тужена) затражено је 10. јула 2020. године да доставе одговоре на апелацију. 5. Окружни суд, Основни суд и тужена су доставили одговоре на апелацију у периоду од 22. до 27. јула 2020. године.

Select target paragraph3